divendres, 23 de novembre del 2007

Breu resum. El turisme de natura a Espanya i el seu pla d'impuls.
El turismo de naturaleza en España y su impulso


  • Impressió general del pla.

El plan de Impulso del turismo de naturaleza a l’estat espanyol és un pla molt elaborat, s’hi han analitzat gran quantitat de dades, aquestes s’han agrupat en tres grans blocs; la recopilació de dades, la demanda i l’oferta. D’aquesta manera s’ha pogut realitzar un estudi exhaustiu de la situació que viu actualment el turisme de natura i els espais naturals a l’estat espanyol.

L’estudi ha estat contractat pel govern i en ell queden reflectides tant les institucions publiques com les privades.

Tot el pla està molt ben estructurat i això permet una fàcil comprensió de tot el document, a més ve acompanyat de gràfiques que faciliten veure la situació actual d’aquest tipus de turisme.

  • Les tres coses que més m’han agradat.

En l’estudi de l’anàlisi DAFO del bloc dels recursos humans hi és molt present la idea de fer un canvi en la formació de professionals en el món del turisme de natura, també parla de la necessitat d’actualitzar els coneixements dels professionals ja existents en el món empresarial turístic.

Es dona molta importància al tema de la sostenibilitat.

S’estructura molt clarament les diferents activitats relacionades amb el turisme de natura.

  • Les tres coses que menys m’han agradat.

Malgrat la importància que es dona a la sostenibilitat el text té un alt contingut empresarial i competitiu que a vegades sembla deixar de banda la conservació dels espais naturals i permet l’augment de negocis relacionats amb aquesta activitat.

Pel que fa a la resta del contingut del pla el trobo molt correcte i puc donar-hi una valoració molt positiva del que es descriu en tot el text.

  • Tres paraules que defineixen el pla.

Nous professionals.

Sostenibilitat.

Projecció internacional del patrimoni natural espanyol.