dimarts, 15 de gener del 2008

Cinc actuacions a cinc localitats.

Jakarta

Pla Estratègic. “Diamante en bruto” d’Indonèsia, més inversions, més professionals.

Hong Kong

Pla de Marketing. Promoure la combinació del passat, present i futur.

Kuala Lumpur

Pacte Turístic. Activar i gestionar els recursos patrimonials.

Delhi

Pla d’Ordenació Urbana. Posar-hi ordre en molts aspectes amb un gran acord de totes els parts.

Montréal

Pla Director. Gran centre de convencions i de negocis.